Het is mogelijk om tijdens de middagpauze op school over te blijven. Het overblijven wordt door geschoolde overblijfkrachten georganiseerd. We streven naar 1 overblijfkracht op maximaal 15 kinderen. De kinderen eten op beide locaties in 2 groepen. Voor melk, thee, koud- en heet water wordt gezorgd.

Eventuele afmeldingen of incidentele overblijf/niet overblijf dienen bij de leerkracht te worden gemeld. Ook als er zich bijzonderheden voordoen, horen we dat graag, bijvoorbeeld als er rekening gehouden dient te worden met een allergie.

Voor structurele wijzigingen kan contact opgenomen worden met de coördinator van de TSO via info@tsodewereldboom.nl

De kosten voor het overblijven zijn als volgt:
Abonnementen 2019-2020:
1x per week: € 32,50 per jaar / per half jaar € 16,25
2x per week: € 65,00 per jaar / per half jaar € 32,50
3x per week: € 97,50 per jaar / per half jaar € 48,75
4x per week: € 130,00 per jaar / per half jaar € 65,00

De betaling dient vooraf per jaar of per half jaar voldaan te worden.

Het is niet mogelijk om een incidentele overblijf met contant geld te betalen. Op het moment dat uw kind een keer incidenteel overblijft krijgt u hiervoor automatisch een strippenkaart. Tevens volgt dan een factuur.

Een strippenkaart kost € 25,- en is goed voor 20 keer overblijven. De strippenkaart blijft geldig tot en met groep 8. Mocht er aan het eind van groep 8 strippen overblijven, dan krijgt u het restantbedrag teruggestort. Een strippenkaart is tevens geldig voor meerdere kinderen uit een gezin.

Betalingswijze:
U kunt het abonnementsgeld en het geld voor de strippenkaart over maken op rekeningnummer NL 30 RABO 0308 6748 55 t.n.v. TSO de Wereldboom o.v.v. de naam en groep van uw kind.