Welkom

I.V.M. CORONAMAATREGELEN HEEFT DE SCHOOL BESLOTEN OM SCHOOLJAAR 2020-2021 TE STARTEN MET HET CONTINUE-ROOSTER. DIT BETEKEND DAT IEDER KIND AUTOMATISCH OP SCHOOL BLIJFT TUSSEN DE MIDDAG. ONZE MEDEWERKERS HELPEN WEL OP SCHOOL MAAR U DIENT UW KIND NIET AAN TE MELDEN OP DIT MOMENT VOOR DE OVERBLIJF. WANNEER DIT VERANDERD KRIJGT U AUTOMATISCH BERICHT VIA SCHOOL

Vanaf 1 augustus 2014 zijn basisschool De Ark en De Reynaert gefuseerd.
Vanaf 1 augustus is de naam van onze school de Wereldboom!
Dat betekend ook dat onze tussenschoolse opvang vanaf dat moment verdeeld is over beide locatie’s

Afhankelijk in welke groep uw kind zit, is de tussenschoolse opvang dus op locatie Sportlaan of locatie Tabakstraat.

Bent u een ouder die op zoek is naar informatie over de tussenschoolse opvang voor uw zoon of dochter, dan kunt u nadat u hier heeft rondgekeken eventueel een afspraak maken met Martijn de Poorter, directeur van onze school.

Mocht u eventuele vragen hebben kunt u ons ook altijd een mail sturen via info@tsodewereldboom.nl